Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту

УДК 005’06: 005.332.2

ГУБЕНКО В.І.,
доктор економічних наук, професор,
Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація

В статті обґрунтовано актуальність напрямів і новітніх тенденцій в теорії і практиці управління в сучасних умовах господарювання. Досліджено концептуальні підходи до розвитку стратегічного менеджменту, які базуються на основі знань та інновацій. Обґрунтовано необхідність та доцільність відокремлення нової форми менеджменту, яка базуватиметься на основі знань та інновацій. Доведено, що в сучасній економіці знання дозволяють генерувати безперервний потік нововведень, який відповідає мінливим динамічним потребам, часто формуючи їх. Враховуючи, що в умовах економічного спаду активізація ручного управління і домінування ієрархічної корпоративної культури сприймаються власниками і топ-менеджерами українських компаній як невідворотність, пропонується альтернативна модель корпоративної культури. Визначено, що швидкість, з якою економічна криза змусила повернутись в режим ручного управління виявила обмеженість поведінкового характеру менеджерів і дефіцит розуміння адекватних завдань побудови системного бізнесу компетенцій.

Ключові слова: інновації, знання, стратегії, менеджмент, управління, економіка знань, стратегічний менеджмент, корпоративна культура, ринок, зобов’язання, криза, дисципліна, відповідальність.

Література

 1. Назаренко М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління / М. Назаренко // Інновації: практика та досвід. − 2015.− № 1. − С. 9-13.
 2. The Economist. − 28.07.2009.
 3. The Economist. − 23-29.01.2010 − р. 22.
 4. Рейтинг стран Евросоюза 2015 по ВВП, пенсиям, зарплатам, ВВП на душу населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://madamvera.ru/rabota-i-biznes/dengi/spisok-stran-evrosoyuza.html.
 5. Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
 6. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) за 2015 р. /Державна служба статистики України. Веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua
 7. Бережна Г. В. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі / Г. В. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – № 2 (65). – С. 67-72.
 8. Delivering results: Growth and vaiue in a volatile world / 15 Annual Globl CEO survey 2012 PrisewaterhouseCoopers [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:www.pwc.com/yx/en/ceo-survey/pdt/15th-global-pwc-ceo-survey pdt.
 9. Парцхаладзе Л. Р. Кризис делает людей мудре / Л. Р. Парцхаладзе // Компаньон. – 2008. – № 42 // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www:companion.ua
 10. Cameron K., Quinn R. Diagnosing and Changing Organizational Gulture: Based on Competing Values Framework. – New York. Addison – Wesley Publisching Company, 1999. – 256 p.
 11. Білошапка В. А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній: [Монографія] / В. А. Білошапка. – К. : Графіка і друк, 2007. – 236 c.
 12. Білошапка В. А. Создание культуры результативности: компетенции «неручного» управления бизнесом / В. А. Белошапка // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – C. 82-93.
 13. Cloke K., GoldSmith J. The End of Management and the Rise of Organizational Democracy. – New York: Jossey Bass, 2002. – 300 p.
 14. Belbin R. M. Management Teams: Why They Succeed or Fail. – Butterworth – Heinemann, 2004. – P. 159-171

Статтю було отримано 09.03.2016