Актуальные проблемы инновационной экономики

Журнал включен в Перечень печатных научных профессиональных изданий в области экономических наук приказом Министерства образования и науки Украины от 11.07.2016 № 820
Журнал индексируется в Международной наукометрическими базе Index Copernicus International

№ 4 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 4, 2018 г.

Темы выпуска:
1. Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку
2. Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку
3. Макроекономічні тенденції інноваційного розвитку
4. Розвиток сільських територій...

Подробней...

№ 3 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 3, 2018 г.


Содержание

 
Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвиткуПодробней...

№ 2 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 2, 2018 г.


Содержание

 
Ефективність інноваційного розвитку соціально-економічних систем
Подробней...

№ 1 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 1, 2018 г.


Содержание
 
Механізми стабілізації інноваційного розвитку соціально-економічних систем
Подробней...

№ 4 / 2017

Актуальные проблемы инновационной экономики № 4, 2017 г.


Содержание

 
Эффективность инновационного развития

Подробней...

№ 3 / 2017

Актуальные проблемы инновационной экономики № 3, 2017 г.


Содержание

 
Инновационные направления менеджмента предприятий

Подробней...

№ 2 / 2017

Актуальные проблемы инновационной экономики № 2, 2017 г.


Содержание
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

SHUDLARSKI JACEK, ZAIKA S. Bio-fuels as...

Подробней...

№ 1 / 2017

Актуальные проблемы инновационной экономики № 1, 2017 г.


Содержание
Державна підтримка суб’єктів аграрної сфери

ПАНУХНИК О.В. Напрями...

Подробней...

№ 4 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання.
Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів.
Ефективність виробництва продукції та розвиток сільських територій.

Подробней...

№ 3 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання.
Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг.
Новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту.
Ефективність виробництва органічної продукції.

Подробней...