Актуальные проблемы инновационной экономики

Журнал включен в Перечень печатных научных профессиональных изданий в области экономических наук приказом Министерства образования и науки Украины от 11.07.2016 № 820
Журнал индексируется в Международной наукометрическими базе Index Copernicus International

№ 4 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 4, 2018 г.

Содержание

 

Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку

РАЙТЕР Н. І, ЖЕЛЄЗНЯК А. М., КРУПА О. М. Професійні покупці споживчих товарів як елемент конкурентного середовища підприємств оптової торгівлі 5
ГРИНЬ Є. Л. Програмно-проектний підхід до управління організаційними змінами на підприємстві 11
ХАЧАТУРЯН Б. О. Науково-теоретичні засади управління витратами у створенні цінових конкурентних переваг 16
ТЕРЕЩЕНКО Л. В. Методичний підхід щодо визначення готовності персоналу до проведення організаційних змін на підприємстві 22

Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку

ОРЄХОВА А. І. Аналіз стану фінансового потенціалу аграрних підприємств 28
БОЙКО О. Г. Ризики для економічної безпеки з боку платіжних систем на основі технології розподіленого реєстру Блокчейн 32
ІВАНЧЕНКОВА Л. В. Методичні аспекти моніторингу фінансової стабільності підприємств корпоративного сектору харчової промисловості 41

Макроекономічні тенденції інноваційного розвитку

ГУТОРОВ А. О. Ґенеза формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки 47
НІЦЕНКО В. С., САГАЙДАК М. П., БЕРЕЖНА Ю. Г., ЦУКАНОВ О. Ю. Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект 53
KOTLYK A. V., JAMAL Y. Methodical approach to analysis of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of the external environment 65
ЛАРІНА Т. Ф., ДАНИЛЕНКО В. В. Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку 69

Розвиток сільських територій та земельних відносин

ГРОШЕВ С. В. Управління ланцюгами створення цінності в контексті підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств 76
МОІСЄЄВА Н. І., ДІДЕНКО Д. Ф. Генезис та особливості формування регіонального ринку туристичних послуг 83
ДОВГАЛЬ О. В. Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій 88
ОРЕЛ А. М. Мотиваційний процес децентралізації розвитку сільських територій 95