Актуальные проблемы инновационной экономики

Журнал включен в Перечень печатных научных профессиональных изданий в области экономических наук приказом Министерства образования и науки Украины от 11.07.2016 № 820
Журнал индексируется в Международной наукометрическими базе Index Copernicus International

№ 1 / 2018

Актуальные проблемы инновационной экономики № 1, 2018 г.

Содержание
 

Механізми стабілізації інноваційного розвитку соціально-економічних систем

КОВТУНОВ О.В., ЛОПАТНЮК Л.А., КУЛАНА И.В. Экономические аспекты понятия инновационный потенциал сельскохозяйственных предприятий 5
ГІРЖЕВА О.М., БІРЧЕНКО Н.О. Методи фінансування ризику діяльності підприємства 10
ТЕТЕРИНЕЦ Т.А., СИНЕЛЬНИКОВ В.М. Экологический императив – основа устойчивого развития сельского хозяйства Беларуси 14
КОВАЛЬОВА О.В. Роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки 22

 

Потенціал інноваційного розвитку соціально-економічних систем

НІЦЕНКО В.С., ГАВРИШ В.І., ЗАХАРЧЕНКО О.В. Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні 31
KRASNORUTSKYY O. O., ZAITSEV Yu. O., VLASENKO T. A. Improvement of personnel qualifications at the public institutions 45
ОРЕЛ А.М. Стратегічні підходи щодо активізації виробничої діяльності в сільськогосподарському машинобудуванні 53

 

Взаємодія суб’єктів інноваційної діяльності в соціально-економічних системах

ОРЕЛ В.М. Оцінка та перспективи розвитку ринку м’яса в Херсонській області 59
ЧЕРКАС Н.І. Розвиток мережевих зв’язків Індустрії 4.0 66

 

Менеджмент інноваційного розвитку та інновації в управлінні соціально-економічними системами

КОРНІЄЦЬКИЙ О.В. Значення логістичних систем контролю в системі управління 73
ПОНОМАРЬОВ О.С. Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу 79
КАНЦЕДАЛ Н. А., ПОНОМАРЕНКО О. Г. Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості 87

 
Авторы и контакты.