Actual problems of innovative economy

The journal is added to the the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from 11.07.2016 No. 820
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International
The journal is included in the list of printed scientific professional publications of category «Б» in the field of eco-nomic sciences by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 28.12.2019 № 1643

Innovative approaches in the cost estimation of agricultural enterprises

УДК 332.1330.341.1

SINELNIKOV V. M.,
Ph.D. in Economics, associate professor
Educational establishment «Belarusian State Agrarian Technical University»
ZAIKA S. O.
Ph.D. in Economics, associate professor
Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
SINELNIKOV M. V.
Ph.D. in Economics, associate professor
Educational establishment «Belarusian State Agrarian Technical University»

Abstract

The article deals with innovative approaches to the estimation of the value of agricultural enterprises complex taking into account the peculiarities of their reproductive process. The methods of determining the value of agricultural enterprises and the peculiarities of their application in modern economic conditions are investigated. The assessment and its determining economic category – cost – is an integral indicator of the outcome of any economic activity. That value truly reflects the expediency and effectiveness of any profit-making activity. The business valuation in the agrarian sector of the economy is of particular importance. Its purpose is both in determining the enterprise price and in developing a strategy for the development of production, aimed at maximizing the cost of the enterprise. It is assumed that the formation of innovative approaches to enterprise management based on the identification of cost factors and their systematization will allow agrarian enterprises to realize their strategic objectives and achieve their goals.

Key words: management, business, enterprise value, investment attractiveness, production income, cost approach.

References

 1. Allakhverdiyev M. (2002). Stoimostnaya otsenka biznesa [Valuation of business]. Saint Petersburg: SPB GTU, p. 200 [in Russian].
 2. Valdaytsev S. (1997). Otsenka biznesa i innovatsii [Business valuation and innovation]. Moscow : Filin, p. 432 [in Russian].
 3. Desmont G. & Kelli R. E. (1996). Rukovodstvo po otsenke biznesa [Guide to Business Valuation]. Moscow : ROO, p. 107 [in Russian].
 4. Dokholyan S. & Farmanov R. F. (2011). Ratsional’noye ispol’zovaniye proizvodstvennykh resursov na predpriyatiyakh APK [Rational use of production resources at the enterprises of agrarian and industrial complex]. Makhachkala, p. 168 [in Russian].
 5. Markov A. & Sinel’nikov V. M. (2016). Ispol’zovaniye sistemnykh metodov dlya prognozirovaniya platezhesposobnosti i delovoy aktivnosti sel’skokhozyaystvennykh organizatsiy [Using system methods to predict the solvency and business activity of agricultural organizations]. Issledovaniya, rezul’taty (Kazakhskiy natsional’nyy agrarnyy universitet – Research, results (Kazakh National Agrarian University), No 3, pp. 256-261 [in Russian].
 6. Morozova T. (2011). Metody otsenki imushchestva predpriyatiy [Methods for assessing the property of enterprises]. Bukhgalt. uchet – Accounting, No 2, pp. 5-15 [in Russian].
 7. Sokolov V. (2008). Metody otsenki predpriyatiya [Enterprise valuation methods]. Saint Petersburg: Izd-vo. SPbGIEA, p. 324 [in Russian].
 8. Stupicheva Ya. (2006). Problemnyye voprosy sistemy otsenki stoimosti biznesa na predpriyatiyakh APK [Problem issues of business valuation at enterprises of the agro-industrial complex]. Molodyye uchenyye sel’skomu khozyaystvu Altaya: Sbornik nauchnykh trudov – Young scientists to agriculture of Altai: Collection of scientific works, Barnaul: Izd-vo AGAU, Issue 2, pp. 71-74 [in Russian].
 9. Shcherbakov V. & Shcherbakova N. A. (2012). Otsenka stoimosti predpriyatiya (biznesa) [Valuation of enterprise (business)]. Moscow: Omega-L, p. 288 [in Russian].
 10. Sinel’nikov V. & Sinel’nikov M.V. (2018). Sovremennyye podkhody v upravlenii stoimost’yu biznesa [Modern approaches in the management of business value]. Issledovaniya, rezul’taty (Kazakhskiy natsional’nyy agrarnyy universitet) – Research, results (Kazakh National Agrarian University), No 3, pp. 276-280 [in Russian].
 11. Zos‘-Kior NV., Sinelnikov VM. & BrizhanKO. (2017). Faktory povysheniya effektivnosti upravleniya zemel’nymi resursami [Factors improving the efficiency of land management]. Agropanorama – Agropanorama, No 5, pp. 34-40 [in Russian].
 12. Sinel’nikov V. (2017). Napravleniya razvitiya konkurentnykh preimushchestv osnovnykh prodovol’stvennykh otrasley APK v Respublike Belarus’ [Directions of development of competitive advantages of the main food industries of the agro-industrial complex in the Republic of Belarus]. Aktual’nyye problemy agrarnoy ekonomiki: teoriya, praktika, strategiya: sbornik tezisov mezhd. nauch.-prakt. konf. (Kamenets-Podol’skiy 12-13 oktyabrya 2017 g.) – Actual problems of the agrarian economy: theory, practice, strategy: a collection of abstracts between. scientific-practical conf. (Kamenets-Podolsky October 12-13, 2017), Kamenets-Podol’skiy: Aksioma, pp. 119-128 [in Russian].
 13. Sinelnikov VM., Bodrova E.M., & Sinelnikov M.V. (2015). Korrektirovka proizvodstvennoy struktury sel’skokhozyaystvennykh organizatsiy v zavisimosti ot kolichestva i kachestva zemel’nykh resursov [Adjustment of the production structure of agricultural organizations depending on the quantity and quality of land resources]. Agropanorama – Agropanorama, No 6, pp. 37-40 [in Russian].
 14. Wilmerding (2001). Term Sheets And Valuation. Aspatore Books, Inc., pp. 48-49 [in English].
 15. Kauplend T. (2004). Stoimost’ kompaniy: otsenka i upravleniye [Cost of companies: assessment and management]. Moscow: AO «Olimp-Biznes», p. 56 [in Russian].
 16. Kundius V., Stupicheva Ya.G. & Kushnarev M. A. (2007). Opredeleniye stoimosti zemli s uchetom urozhaynosti sel’skokhozyaystvennykh kul’tur kak elementa otsenki biznesa sel’skokhozyaystvennykh organizatsiy [Determining the value of land, taking into account crop yields as an element of business valuation of agricultural organizations]. Vestnik AGAU – Bulletin AGAU, No 9, pp. 81-84 [in Russian].
 17. Smirnov V. (2011). Otsenka rynochnoy stoimosti predpriyatiy [Evaluation of the market value of enterprises]. Bukhgalt. uchet – Accounting, No 9, pp. 7-15 [in Russian].

The article was received 05.05.2018